Mr. James Roger  (Jim) Sutter

Obituary for Mr. James Roger (Jim) Sutter

December 13, 1932 - August 22, 2020
Seattle, Washington | Age 87

Loving Husband, Caring Father, Brother, Grandfather, Uncle, and engineer

Obituary

Thank you everyone for your thoughts, prayers, flowers and cards remembering our father James Sutter. He was a father, Sonja's husband and a grandfather to Sorn, Stephen and Joseph. This is just a little summary of Jim's life: Dad was born in Kelso, Washington to a Leona and Fredrick Sutter. Things were very tight financially and incredibly stressful in the household for the WWI veteran, having seven children Henry, Edward, Leona, Harold Floyd (died near childbirth), James, Delores and Shirley. Disserting the family, Fred re-enlisted in the Army, before Shirley was born, joining Patton in WWII. Grandmother Leona with the help of her sons and daughters scraped by. Henry (Army) and Edward (Navy) during WWII, sent money home while dad, Leona, Delores and Shirley found work at home. Eventually dad joined the Airforce and sent money home to grandma.
Dad was an athlete in school he enjoyed football where he excelled as running quarterback, basketball where he had a nasty hook shot, baseball and later fast pitch softball. He enjoyed hiking, fishing, hunting and smelting in and around Mt. St. Helens area.
Sonja met Jim during a dance/Ball at the Knights of Columbus hall after he was discharged from the Service. Mom and Dad were married in 1959 right here in West Seattle. They moved briefly to North Seattle and had twin boys James and Michael. They moved back to West Seattle to be closer to mom's family in West Seattle and had two more children Karl and Launa. Living on 45th near Madison Middle School dad helped coach baseball teams his sons were on. He even wanted to have Launa on a Pee Wee team. He was never prouder than taking leftover players on a Little League team and winning most of their games that year.
Dad enjoyed his family in Kelso. We took family trips to help his mother repair and maintain her house. He could fix anything we thought. Trips were made for family gatherings, where his sisters were incredibly good cooks. When dad was out of work during Boeing layoffs, his brother, Edward would employ him at his dental practice on First Hill, when he could. Jim was welcomed into Sonja's Norwegian family even though he came from Finnish and Swiss/German immigrants. He liked camping with our aunts (Astrid and Ruby) and their families. Jim and Sonja got a trailer - that broke an axle coming home from one trip. Our mom and dad traveled to Hawaii to celebrate their anniversary. Eventually, they traveled to Norway to visit mom's relatives. Trip of a lifetime traveling from the Arctic Circle to south of Oslo. The food was fabulous, and he met lots of Sonja's relatives on grandmother and grandfather's side. Visiting churches, the Sorting (Parliament), and a hydroelectric facility in a mountain. When our Uncle Roald became sick, mom and dad helped take care of him. After Roald's passed away, they moved into the Fossland house on View Lane where Aunt Randi and Gyda (our babysitters) were born and he could tease neighbors Jack Miller (Husky's Deli) about throwing rocks on his roof and our friend, Mike Stacey.
Dad you will be missed, with all your courage, battling illness after illness and having challenges. You kept battling; you never gave up.
James, Michael, Karl, Launa

Norwegian Translation by Gyda Fossland and Jan Sorensen:
Takk, alle sammen, for tankene, bønnene, blomstene og kortene som minnes vår far James Sutter. Han var vår far, men også Sonjas ektemann, og bestefar til Sørn, Stephen og Joseph. Her er et lite sammendrag av livet til Jim. Far var født i Kelso Washington. Foreldrene hans var Leona og Fredrick Sutter. Husholdningen var svært vanskelig og utrolig stressende for en vet fra første verdenskrig med sju barn, på grunn av stram økonomi. Barna var Henry, Edward, Harold Floyd (som døde tidlig), James, Delores og Shirley. Fredrick var veteran fra første verdenskrig, men under andre verdenskrig forlot han familien. Han lot seg verve igjen før Shirley ble født, og ble med General Patton.

Bestemor Leona klarte seg på en eller annen måte, med hjelp fra sønner og døtre. Under andre verdenskrig vervet Henry seg i hæren og Edward i marinen. Guttene sendte penger til som mor, mens far, Leona, Dolores og Shirley jobbet hjemme. Etter hvert ble far med i flyvåpenet, og sendt penger til hans mor.

Far var idrettsmann. På skolen likte han American Football, og var en god Running Quarterback. Han likte basketball, baseball, og softball. Han likte å gå på fottur, fiske, jakt, og garnfiske i nærheten av fjellet St. Helen's.

Sonja og Jim traff hverandre på Knights of Columbus dansesal etter at han ble utskrevet fra hæren. Mor og far giftet seg i 1959 her i West Seattle. Så flyttet de til North Seattle, og fikk tvillingene James og Michael. De flyttet tilbake til West Seattle for å bo i nærheten av mors familie. De fikk to barn til, Karl og Launa. De bodde på 45th Avenue i nærheten av Madison ungdomsskolen, hvor far hjalp med treninhen av baseball, som sønnene hans var på. Han ønsket at Launa skulle være på et Pee Wee team. Han var aldri stoltere enn å kunnetrenet idrettslag som vant med barn han kunne hjelpe.

Far likte sin familie i Kelso, Washington. Vi reiste dit for å hjelpe bestemor med å reparere hennes hus. Han kunne fikse hva som helst. Når far var uten jobb i Boeing, hjalp han da han kunne på brorens (Edward's) tannlegekontor på First Hill i Seattle. Jim ble ønsket velkommen til Sonja's norske familie, selv om hans foreldre var av tyske, finske og sveitsiske immigranter. Han likte å campe med tantene våre, Astrid og Ruby og deres familier. Jim og Sonja kjøpte en tilhengervogn, men den brakk en aksel på en av turene.

Mor og far reiste til Hawaii for å feire jubileet. Etter hvert reiste de til Norge for å besøk mors slektninger. Det var en tur for livet. De reiste fra Sandefjord og Rakkestad sør fra Oslo til polarsirkelen. Maten var vidunderlig, og far møtte slektninger av bestefar og bestemor. De besøkte kirker, Stortinget, og et kraftverk inne i et fjell.

Da onkel Roald ble syk, hjalp mor og far med å ta vare på ham. Etter Roalds død, flyttet de inn i Fosslands hus på View Lane. Det var huset hvor tante Randi og tante Gyda (barnevaktene våre) vokste opp. Jim likte å erte med naboer Jack Miller og Mike Stacy.

Far, vi vil savne deg så mye. Du kjempet mot mange sykdommer. Du kjempet og ga aldri opp. — James, Michael, Karl og Launa.

Memorial Service

future
after Covid
Seattle, WA

More Info
Get Directions

Suggested Memorial Donations

Message from the Family

Thank you for your support during this difficult time.
Please enhance this tribute to Jim by adding your memories and photos.