Kostas Lambrakis
Remember
Kostas Lambrakis
  • March 14, 1941 - October 26, 2016
  • Astoria, New York

Share This Obituary


In Lieu of flowers please donate to: The PAA Scholarship Fund. Make check payable to: The PAA Scholarship Fund. In memo on check write: In Memory of Kostas Lambrakis. Please send check to: 1747 Elliot Street Park Ridge, Illinois 60068 Attn: Debbie Nikokavouras