Narain Singh
Remember
Narain Singh
  • February 11, 1936 - December 16, 2017
  • Ceres, California

Share This Obituary


Bhudda hoya Shaikh Fareed,
Kammban lagee deh

Je sao varyan jeevna,
Bhee tan hosii kheh